LOGAR


Idź do treści

Menu główne:Prywatna bezpieczna pożyczka pod zastaw nieruchomości.
Je
żeli bezskutecznie szukasz pomocy w instytucjach finansowych i ze względu na brak zdolności
kredytowych lub z
łą historię kredytową dostajesz odmowę to mogę zaoferować Ci swoją pomoc.

Nie weryfikuje żadnych baz!!!!

Wst
ępną decyzję podejmujemy w ciągu 24h od otrzymania kompletu dokumentów.
Je
żeli wstępna decyzja jest pozytywna to kontaktuje się w celu omówienia warunków pożyczki.

Wypłata środków jak i zawarcie transakcji następuje do 72h.

Pożyczki udzielane są do 40-60% uśrednionej wartości rynkowej nieruchomości na okres
do 12 miesięcy. Wszystko jest uzależnione od indywidualnych potrzeb klienta i wartości
zabezpieczenia.
Wszystkie pożyczki spisywane są notarialnie.
Wypłata środków odbywa się bezpośrednio u notariusza lub przelewem na wskazane
konto. Jako formę zabezpieczenia stosujemy ewentualne przewłaszczenie na
zabezpieczenie lub wpis w dział IV KW (tylko w przypadku ziem rolnych).Logar.pl - KONTAKT 514 460 313 | biuro@logar.pl

Powrót do treści | Wróć do menu głównego